Můj účet
Přihlášení
Menu

Popis funkcí osobních digitálních vah TANITA

Tělesný tuk

Nové váhy s analyzátory tělesného tuku od Tanity spočívají v technice známé jako bio impedanční
analýza (BIA).  Důležité upozornění: Přístroj nesmějí používat lidé s lékařským implantátem, např. s podpůrným srdečním přístrojem.)

Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u mužů:    
 Věk        Od (%) Do (%) 
 18-39 let  8 20 
 40-59 let  11 22 
 60 a více let 13 25 
Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u žen:    
 Věk        Od (%)  Střed(%) Do (%)
 20-24 let  22,1 25 29,6
 25-29 let  22 25,4 29,8
 30-34 let  22,7 26,4 30,5
 35-39 let  24 27,7 31,5
 40-44 let  25,6 29,3 32,8
 45-49 let  27,3 30,9 34,1
 50-59 let  29,7 33,1 36,2
 60 a více let 30,7 34 37,3

Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u atletů:    
Sport                      Muži       Ženy
kulturistika, maratón   5-8% 10-13%
cyklistika, sprint, triatlon, vzpírání  5-12% 12-17%
gymnastika, aerobik   5-16% 10-17%
plavání, tenis, fotbal   6-13% 12-19%
Upozornění: Poraďte se s lékařem o určení vhodného podílu tělesného tuku.    

Tělesná voda

Podíl tělesné vody je podíl všech tekutin v těle znázorněn jako procento tělesné váhy. Voda hraje 
důležitou roli ve velkém množství tělesných procesů a je obsažena v každé buňce a v každém orgánu. Při správném množství vody v těle si utužujete správnou funkci tělesných procesů a vyhýbáte se riziku zdravotních problémů. Váš podíl tělesné vody se mění během dne a noci. Příliš jídla, konzumace alkoholu,  menstruace, nemoc, sport mohou vést k výkyvům podílu vody. Každý člověk je trošku jiný, ale přibližná linie leží u zdravého dospělého člověka mezi: 
Ženy: 45 - 60 %        
Muži: 50-65%  
Poznámka: Celkový podíl tělesného tuku se snižuje, když se zvyšuje podíl tělesné vody. Člověk  
s vysokým podílem tělesného tuku může klesnout pod průměr tělesné vody. Pokud se tuku zbavíte, mělo by se celkové procento tělesné vody přiblížit uvedeným rozmezím.

Rozmezí zdravého tělesného tuku - Healthy Range Indicator

Váha automaticky porovnává procento tuku s procentem tuku zdravého člověka (stanoveno světovou zdravotnickou organizací na základě dlouhodobých výzkumů).
Po změření se objeví černý rámeček dole na displeji.
        -                0                      +                           ++
Podvyživený   Zdravý       Mírně obézní               Obézní 
-      příliš málo tuku, zvýšené riziko pro Vaše zdraví
0     zdravý, jste v rozmezí pro Váš věk a pohlaví
+    přes rozmezí, zvýšené riziko pro Vaše zdraví
++  hodně přes rozmezí, velmi velké riziko, velká šance na zdravotní problémy
Poznámka: Platí pro lidi od 18-99 let, při nastavení atletický mód rozmezí neukazuje.


Bazální metabolická spotřeba - BMR

Tato funkce ukazuje množství kalorií, které potřebujete pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém…). Spalujete kalorie klidně i ve spánku.
Přibližně 70 % za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR - přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzivnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie. Vaše BMR závisí na podílu svalů ve Vašem těle. Při přibývajícím množství svalů, zvyšujete Vaši spotřebu energie.Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá Vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku a snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší.

Metabolický věk 
Tato funkce spočítá Vaše BMR a ukáže Vám průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Zvýšená tělesná aktivita Vám pomůže zvětšit objem svalové tkáně a snížit Váš metabolický věk. Váha ukazuje hodnoty od 12 do 50. Nižší věk než 12 se na displeji zobrazí "12", vyšší než 50 se na displeji zobrazí "50".Vědci dokázali, že se metabolismus přibývajícím věkem dítěte mění, zlom nastává od 16ti nebo 17ti let, kdy se spotřeba snižuje.

Množství svalové hmoty 
Tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené. Při zvětšování svalové hmoty se zvyšuje spotřeba energie. Tím také snižujete tělesný tuk a hubnete.

Fyzická kondice - physique rating 
Tato funkce porovnává Vaše složení těla tím, že porovná tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku, Vaše fyzická kondice se podle toho změní. I když Vaše hmotnost zůstává neměnná, může se Vaše svalová hmota nebo podíl tělesného tuku změnit, a to zlepšuje Váš zdravotní stav a snižuje riziko některých onemocnění.
Poznámky: Každý člověk by si měl sám určit cíl pro fyzickou kondici a sestavit si vlastní jídelníček a tělesné aktivity.
1 – vysoce obézní, 2 – obézní, 3 – nadváha, 4 – málo pohybu, 5 – standart, 6 – mírně svalnatý,
7 – štíhlý, 8 – štíhlý a svalnatý, 9 – velmi svalnatý ( atlet )

Viscerální tuk 
Viscerální tuk - tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a procento  tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblastí břicha, obzvlášť u žen v menopauze.
Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd.
Tato váha hodnotí množství viscerálního tuku ve stupnici od 1-59:
od 1 do 12:    0
* množství Vašeho viscerálního tuku je normální. Kontrolujte jeho hodnotu nadále, zda zůstává v rozmezí pro zdravého jedince.
od 13 do 59:    +
* máte zvýšené množství viscerálního tuku. Upravte svůj životní styl změnou stravovacích návyků nebo zvýšením tělesné aktivity.
Poznámka: i při nízkém procentu tělesného tuku můžete mít zvýšené množství viscerálního tuku. Vaši diagnózu může stanovit pouze lékař.

Hmotnost kostí 
Znamená hmotnost kostí v těle - množství kalcia  a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a dostatečnou tělesnou aktivitou. Lidé, kteří mají obavy z onemocnění kostí, by měli navštívit svého lékaře. Pacienti, kteří trpí osteoporózou nebo jejich kosti mají nižší hustotu způsobenou vyšším věkem, nízkým věkem, těhotenstvím, hormonální léčbou nebo
jinými příčinami, nezískají měřením na této váze přesný údaj o množství kostní hmoty.
Průměrné hodnoty kostní hmoty pro osoby 20-40 let, které mají nejvyšší obsah kostí:
Ženy:          Celková hmotnost:   méně než 50 kg    50 - 75 kg    více než 75 kg
                  Hmotnost kostí:         1,95 kg                 2,4 kg           2,95 kg
Muži:          Celková hmotnost:   méně než 75 kg    75 - 99 kg    více než 99 kg
                  Hmotnost kostí:          2,7 kg                 3,3 kg           3,7 kg

Poznámka: Osoby, které by měly údaj o množství kostní hmoty považovat za orientační: velmi staří lidé, ženy během nebo po menopauze, těhotné nebo kojící ženy, osoby podstupující hormonální terapii.
Poznámka: Průměrné množství kostní hmoty je hodnota odvozená ze statistických údajů, které jsou založeny na vztahu množství kostní hmoty k množství netukové tkáně (tělesná hmotnost po odečtení tuku).
Průměrné množství kostní hmoty neinformuje přímo o tvrdosti nebo pevnosti kostí ani o riziku fraktur. Pokud máte podezření na onemocnění kostí, doporučujeme obrátit se na lékaře - specialistu.

Související články: 
Jak váhy s analyzátory tělesného tuku vlastně fungují?

Základní pravidla zdravé výživy I.

Dotaz na prodavače

Novinka ještě nebyla komentována, buďte první.


Dotaz

Recenze: *