Můj účet
Přihlášení
Menu

Fitka se otevírají 3.12.2020 buďte připraveni. Jaké podmínky musíme dodržovat?

Určitě si všichni pamatujeme čvrtek 8.10. 2020, kdy nám bylo oznámeno, že od 9. října 2020 bude plošně zavřeno téměř všechno, včetně našich milovaných posiloven a jiných sportovních aktivit.

Domácí wokoruty, odporové gumy, expandery i činky jsou skvělým pomocníkem, ale kus železa a gym je přece jen něco jiného a nejde jen o cvičení, ale i o atmosféru a kámoše. 

V neděli Vláda při mimořádném zasedání oznámila, že od čtvrtka 3.12. přecházíme na třetí stupeň PSA a to mimo jiné znamená i otevření sportovišť, ikdyž to je za určitých podmínek.

Kolik osob může být najednou v prostorách fitness centra?

 1. Maximální kapacita fitness centra je 1 osoba / 15 m2 plochy (počítají se všechny prostory, kde se veřejnost pohybuje, tedy i šatny, sprchy, chodby, recepce. Technické prostory, kam veřejnost nevstupuje, se do plochy pro celkovou kapacitu nezapočítávají). 
 2. Minimální odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra musí být dva metry.

Osobní tréninky

 1. Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím je zakázán. Trenér a cvičící mezi sebou mohou mít menší odstup než 2 metry, ale vůči ostatním musí být tato vzdálenost zachována.

Skupinové lekce

 1. V sálech na skupinová cvičení je třeba zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, přičemž maximální kapacita pro skupinové lekce je 9 cvičících a 1 instruktor.
 2. Na podlaze sálu je třeba vyznačit místa pro jednotlivé cvičící.
 3. Doporučujeme upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
 4. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci. 
 5. Pokud je v provozovně více sálů na skupinová cvičení, doporučujeme posunout začátky cvičení v jednotlivých sálech minimálně o 10 minut – zabrání se tak hromadění osob v šatnách, sprchách a dalších prostorách fitness centra.

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?


Pro všechny tyto prostory je třeba zajistit:
 1. průběžný úklid a dezinfekci prostor, kudy klienti procházejí,
 2. průběžnou dezinfekci míst, kterých se průběžně dotýkají ruce (tlačítka splachovadel, baterie, dveře skříněk, kliky…),
 3. dezinfekční prostředky na ruce (na umyvadlech, odkládacích policích u zrcadel),
 4. instrukce pro klienty, aby omezili čas strávený v šatně i sprchách na nezbytné minimum a aby v maximální možné míře dodržovali odstupy ve vzdálenosti 2 m,
 5. pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

V šatnách je třeba navíc zajistit:
 1. co největší rozptýlení osob v prostoru, pokud to kapacita skříněk dovolí, doporučujeme umožnit užívání každé druhé skříňky, popř. jen jedné skříňky v jednom sloupci, 
 2. úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

Ve sprchách je třeba navíc zajistit:
 1. co největší odstupy v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Pro individuální cvičení (klienti cvičící samostatně) i cvičení organizované (skupinové lekce, osobní trénink) je nutné zakrytí dýchacích cest.
 2. Klienti musí dodržet obecnou povinnost zakrýt si ústa a nos ochrannou pomůckou ve všech prostorách fitness centra i mimo dobu cvičení (vstup do centra, šatny, toalety, čekací prostor před sálem na skupinová cvičení atd.). Chrání jak sebe, tak i všechny další osoby.
 3. V prostoru baru je použití ochranné pomůcky povinné s výjimkou doby konzumace nápojů a jídla. 
 4. Používání ochranných pomůcek je nutné i pro personál fitness centra (recepce, úklid, necvičící trenéři), výjimku tvoří pouze zaměstnanci ve stacionární  pozici, kteří  jsou zároveň od ostatních ve vzdálenosti 2m. 

Už se těšíte do fitka jako my, mrkněte na naše splity ať jste připravení.

Mohlo by vás zajímat:

 

Zásobník cviků na zadek. Nejlepší cviky pro pevný a kulatý zadek. Top 10 cviků.

Pevný a kulatý zadek je snem každé holky. Máme pro vás několik cviků, které vám pomohou hýžďové svaly zpevnit i zakulatit. 

 

Zásobník cviků na záda. Nejlepší cviky pro budování zádových svalů. 

Záda, partie na kterou si nejméně vidíme a jedna z nejdůležitější partií našeho těla. Chce to trénink, správné cviky a plnou koncentraci na trénink. Mrktněte na ty nejlepší cviky.

 

Zásobník cviků na prsa. Velikost, objem a síla. Nejlepší cviky na prsa.

Přehled všech cviků na prsa na jednom místě včetně popisku a obrázků Najdete zde i instruktážní videa. 

Sleduj nás i na sociálních sítích: 

Zdroj: https://komorafitness.cz/fitness-sektor-vyhlizi-stupen-3-psa/